Nuvarande inlämningsperiod ska spegla läget per 1 mars 2023 och pågår mellan 27 februari- 10 mars 2022 (för huvudmännen) samt 20 mars- 31 mars 2023 (för tillsynsobjekten). Veckan däremellan, 13 till 17 mars, använder Post- och telestyrelsen och Tillväxtverket för kvalitetskontroll och eventuella korrigeringar av inlämnade serviceplatser.

  • Du som bara är huvudman lämnar uppgifter om och bekräftar er service mellan 27 februari-10 mars.
  • Du som bara är tillsynsobjekt lämnar uppgifter om och bekräftar kopplingar till andra huvudmän mellan 20 mars-31 mars.
  • Du som är både huvudman och tillsynsobjekt lämnar uppgifter om er service mellan 27 februari-10 mars samt om era kopplingar till andra huvudmän mellan 20 mars-31 mars. Du bekräftar sedan när du är klar med allt.
  • No labels