Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Exempel på hur du kan skriva i Adressfältet, skriver du även ort hittar du snabbare rätt:


OBS! Kom ihåg att du inte måste välja nåt av adressförslagen som kommer upp i Adressfältet. De är bara där för att underlätta, men vill du kan du strunta i att klicka på något av förslagen och fylla i alla fält själv istället.

...