Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om du vill ta bort en serviceform på en plats gör du på följande sätt:
OBS! I I exemplet ovan är det rätt att kryssa bort själva serviceformen eftersom det ligger två serviceformer där. I det fallet kanske det bara är den ena serviceformen som ska raderas, till exempel om ni stängt ner en uttagsautomat på ert serviceställe men att kunden fortfarande kan gå till kassan.  Om Om det bara istället bara skulle finnas en serviceform på platsen kan du lika gärna radera servicetypen istället för att kryssa bort formen, eftersom servicetypen ändå inte kan existera i systemet utan att ha minst en serviceform knuten till sig.

...