Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Från och med att du sparat en Handläggare kan personen logga in i Kontantanalys och börja jobba. Kom ihåg att du ansvarar för att ta bort Handläggaren om personen slutar sin tjänst eller byter arbetsuppgifter.

OBS:! Glöm inte att meddela personen när du registrerat denna som Handläggare. Du behöver då tala om för personen vilket användarnamn du gett honom/henne, sedan får han/hon gå in och byta till eget lösenord precis som du själv fick göra. Handläggaren loggar in via samma knapp som du ('Logga in i Kontantanalys').

När/om du registrerat klart dina Handläggare är det dags att börja uppdatera era serviceuppgifter i Kontantanalys. Detta gås igenom i de kommande kapitlen i vänstermenyn.

...