Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Du som bara är huvudman lämnar uppgifter om och bekräftar er service mellan 28 februari-11 mars.
  • Du som bara är tillsynsobjekt lämnar uppgifter om och bekräftar kopplingar till andra huvudmän mellan 21 mars-1 april.
  • Du som är både huvudman och tillsynsobjekt lämnar uppgifter om er service mellan 28 fabruarifebruari-11 mars samt om era kopplingar till andra huvudmän mellan 21 mars-1 april. Du bekräftar sedan när du är klar med allt.